September 29, 2020

חיה את חייך עם צבעי גרף חדשים

אל תחיה את חייך בשחור לבן! הוספנו תכונה חדשה שתאיר את יומו של כל סוחר – כעת תוכל למלא את רקע
.הגרף שלך בצבע הדרגתי
:קל להוסיף צבעים. בצע את הצעדים הפשוטים הבאים

.א.  פתח את הגדרות הגרף על ידי לחיצה על כפתור גלגל השיניים בחלונית הגרף העליונה
.ב.  בחלון ההגדרות, לחץ על הכרטיסייה נראות
.ג.  שנה את הגדרת הרקע ל- משולב

.ד.  בחר שני צבעים. השילוב הליניארי ימלא את רקע הגרף מלמעלה למטה

!אנו תמיד מקדמים בברכה את המשוב והרעיונות שלך לשיפורים
.אם חסרה לך תכונה, פשוט כתוב לנו, ואנחנו נעשה כמיטב יכולתנו להגשים את חלומותיך

Look first / Then leap

פתח גרף