November 12, 2019
נהל את הגרפים שלך באמצעות עץ האובייקטים המעודכן

אנו משיקים עץ אובייקטים מעודכן שיקל על ארגון ובניית גרפים בטריידינגויו. עץ האובייקט הוא המקום בו אתה מנהל את כל מה שקורה בגרף שלך. זה הופך את העבודה עם כלי הציור המגוונים לנוחים יותר כשניהול מחקרים מרובים בו זמנית הנו פחות מרתיע. כך מתבטא העדכון החדש שלנו עבור עץ האובייקט

אנו משיקים עץ אובייקטים מעודכן שיקל על ארגון ובניית גרפים בטריידינגויו. עץ האובייקט הוא המקום בו אתה מנהל את כל מה שקורה בגרף שלך. זה הופך את העבודה עם כלי הציור המגוונים לנוחים יותר כך שניהול מחקרים מרובים בו זמנית הנו פחות מרתיע. כך מתבטא העדכון החדש שלנו עבור עץ האובייקט

;Ctrl/Shift שלב את כל הגרפים שלך והכנס אותם לקבוצות. פשוט בחר את הגרפים שאתה רוצה בקבוצה עם  –
;ואז לחץ על קבוצה  –
;תן שם לקבוצות שלך ושם אותם בסדר שאתה צריך  –
;נהל את המאפיינים של כל הגרפים שלך בלחיצה אחת  –
;העבר במהירות גרף אחד או כמה לאורך סדר האות זד באנגלית  –
;Ctrl/Shift מחק מספר רב של שרטוטים על ידי בחירת מספר גרפים באמצעות  –
;הפעלה וכיבוי הנראות של קבוצות שונות מקל על ניהול מחקרים של ניתוח טכני מרובים בבת אחת באותו גרף  –
:כדי לראות את עץ האובייקט המעודכן בפעולה, צפו בזה

!עץ האובייקטים החדש שלנו פירושו אפשרויות חדשות

.תודה על היותך חבר בקהילת טריידינגויו ואנחנו מצפים לראות כיצד עדכון זה עוזר לך

The fastest way to follow markets

Launch Chart