December 9, 2019
פרסום סקריפטים פרטיים זמין כעת בטריידינגויו

 אנו תמיד מאפשרים לך לפרסם רעיונות פרטיים ועכשיו, לאחר ששמענו את בקשותיך, אנו מביאים את אותה
.תכונה לסקריפטים, ביקשת, הקשבנו

:החל מהיום תוכלו לפרסם סקריפטים פרטיים שהם

;אינם גלויים למשתמשים אחרים בפרופיל שלך –

;אינם זמינים בחיפוש –

;אינם מוצגים בספריה הציבורית –

.אינם באינדקס במנועי חיפוש –

.סקריפטים פרטיים מעניקים לך שליטה רבה יותר על האופן בו הסקריפטים שלך משותפים ונראים
,השאר אותם מוסתרים מפני כולם או שתף אותם באופן פרטי עם קישור ייחודי
.פשוט העתק את קישור הסקריפט הפרטי שלך ושתף אותו עם האנשים שאתה רוצה

:כאשר אתה צריך לפרסם סקריפט פרטי, פשוט החלף את המנעול בחלון הפרסום

אנו עושים מאמצים למקסם את הערך של הספרייה הציבורית של הסקריפטים ולמנוע פרסום של סקריפטים
.ללא תיאור מספק או ככפילות ברורה
. זה גורם לעיתים למחלוקת עם מחברי הסקריפטים ובקרוב נפרסם פוסט נוסף כדי להבהיר את עמדתנו בנושא זה
.בינתיים, תכונה חדשה זו מעניקה לך את היכולת לשמור על סקריפטים פרטיים

.תודה שבחרת ב-טריידינגויו! אנא המשך לשלוח את המשובים וההצעות שלך

 

The fastest way to follow markets

Launch Chart