December 29, 2020

סימני דרך בגרף

.הוספנו כלי חדש לסימון גרפים-  סימן דרך. אתה יכול לשרטט סוג של סימן דרך בגרף בלחיצה אחת באמצעותו
.בדוק את הפרסום או השאר לעצמך פתק כדי לא ללכת לאיבוד בג’ונגל הניתוח

?כיצד להוסיף סימן דרך לגרף

בחר בכלי סימן דרך בחלונית השמאלית בתוך כלי ביאור 

מקם את הסמן במקום בו ברצונך למקם את סימן הדרך 

לחץ לחיצה ימנית שם 

הזן את הטקסט שברצונך להציג בכיוון סימן בדרך 

 

.אנחנו תמיד עובדים על שיפורים ותכונות חדשות עבורך, אז אנא שלח לנו את המשוב וההצעות שלך

 

Look first / Then leap

פתח גרף