April 27, 2020
השימוש בכלי השרטוט הפופולריים ביותר שלנו קל יותר מאי פעם

.כעת ניתן לזמן את רשימת כלי השרטוט באמצעות קיצור מקשים חדשני

 Alt / ⌥ + T  כדי להתחיל לצייר קו מגמה, כל שעליך לעשות הוא להשתמש בקיצור המקשים
.זה כל כך פשוט Alt / ⌥ + F ובום, יש לך את זה. לבחירת תיקוני פיבונאצ’י , לחץ על
.עיין בגרפיקה שלנו למטה לקבלת טיפים נוספים לקיצורי דרך

אנו עובדים קשה כדי לבנות מוצרים מעולים ואנחנו אוהבים לשמוע ממך על רשימת המשאלות שלך, לכן
.אל תתבייש. שלח את ההערות, ההצעות והמשוב שלך ונבדוק בשמחה

The fastest way to follow markets

Launch Chart