January 14, 2019

Menjadi Magneto!

Semua pengguna kini boleh mengawal kekuatan magnet dan melepaskan kehebatannya! Kepekaan magnet boleh diubah melalui panel bahagian kiri.

Magnet Kuat menarik titik-titik lukisan kepada nilai carta (bar) tanpa mengira jarak antara titik-tik tersebut dengan nilai-nilai carta.

Magnet Lemah berfungsi seperti dahulu – ia menarik titik-titik lukisan kepada nilai-nilai carta (bars) apabila anda melukis berdekatan mereka.