February 6, 2020
Hitung Undur Kini Tersedia di Semua Selang Masa!

Kami di TradingView sentiasa prihatin terhadap maklum balas anda dan melaksanakannya dengan sewajarnay. Oleh sebab itu, kami sentiasa menggalakkan permintaan ciri daripada anda. Kami telah menambahkan kebolehan untuk memaparkan hitung undur pada bar tutup pada semua selang masa. Lihat 1-minit, 1-hari, 1-minggu, 1-tahun atau mana-mana selang masa yang lain.

Untuk mengaktifkan fungsi ini, klik kanan pada skala harga dan pilih item Hitung Undur Sehingga Bar Tutup dalam menu konteks.

Terima kasih kerana menggunakan TradingView dan kami berharap kemas kini ini dapat membantu anda mengesan rangka masa dengan lebih baik. Kami mengalu-alukan lebih banyak maklum balas daripada anda.

The fastest way to follow markets

Launch Chart