March 3, 2020
Membina Carta Renko Berdasarkan OHLC

Kami telah mengemaskinikan carta kami untuk bar Renko dibina bukan sahaja pada tutup tetapi juga pada OHLC (Open High Low Close).

Bagaimanakah bar Renko dibina berdasarkan OHLC?

Bar Renko mengandungi harga buka ( harga pada pasaran buka) O. Semasa bar membentuk, terdapat magnitud pergerakan harga, kini daripada tanda O bar dilukis daripada badan untuk mengesan harga naik dan turun.

Dalam pergerakan naik turun harga, kami faham perbezaan antara titik tertinggi (H) dan terendah (L) bar H-L. Sebaik saja H-L mencapai nilai Saiz Kotak, badan bar akan berhenti bertumbuh. Tambahan lagi:

  • Jika harga naik turun dalam segmen [L,H], tanda tutup bagi bar C akan bertukar;
  • Jika harga melebihi segmen [L,H],tutup bar dan membina yang baru.

Untuk menukar pengiraan bar Renko, anda haru menukar medan Sumber dalam Tetapan Pengguna.

Secara lalai, medan ini diset kepada Tutup.

Terima kasih kerana membaca tentang carta Renko dan OHLC. Kami berharap ia akan mencarta semua pengguna carta Renko.

The fastest way to follow markets

Launch Chart