wrzesień 16, 2019

Rysowanie na wykresie właśnie stało się łatwiejsze!

W TradingView zwracamy szczególną uwagę na Wasze opinie, które następnie wdrażamy w życie. Zgodnie z Waszymi prośbami dodaliśmy skrót klawiszowy do przełączania trybu magnet.

Możesz tymczasowo włączyć funkcję silny magnes, wykonując następujące czynności:

  • Wybierz preferowane narzędzie do rysowania
  • Przytrzymaj CTRL/Command i zacznij rysować element 

 Jeżeli tryb magnet jest włączony, możesz go tymczasowo wyłączyć, przytrzymując CTRL/Command.

Możesz także włączyć/wyłączyć tryb magnet, przytrzymując CTRL/Command podczas edycji rysunków na wykresie.

Dziękujemy za wybranie TradingView. Bądź na bieżąco, żeby otrzymywać więcej aktualizacji!