luty 22, 2019

Przedstawiamy nowy dolny pasek narzędzi w układzie wielu wykresów

Zoptymalizowaliśmy dolne paski narzędzi w układzie wielu wykresów. Teraz możesz używać ogólnego paska narzędzi zamiast oddzielnych pasków pod każdym wykresem. Logika taka sama jak w górnym pasku narzędzi – pasek działa z wybranym wykresem. W ten sposób tworzy się dodatkową przestrzeń, ponieważ wykresy nie są przeciążone identycznymi panelami sterowania.

Maksymalizuj ekran przeglądania wykresów, korzystając z poniższych opcji:

1) Wybierz preferowany wykres i naciśnij Alt + Enter, żeby go maksymalizować.

2) Wciśnij i przytrzymaj klawisz Alt oraz kliknij wykres, który chciałbyś maksymalizować.