June 22, 2020
Nowe style etykiet w Pine

Teraz dostępne są nowe style etykiet, za pomocą których można ustawić wskaźnik etykiety w dowolnym kierunku:

//@version=4
study("Labels", overlay = true)
var label1 = label.new(bar_index, high, text = "Lower Right", 
 style = label.style_label_lower_right, color = color.orange, size = size.large)
var label2 = label.new(bar_index, low, text = "Left", 
 style = label.style_label_left, color = color.green,size = size.large)
label.set_xy(label1, bar_index[1], high[1])
label.set_xy(label2, bar_index, low)

Pełna lista dostępnych stylów etykiet znajduje się na naszej liście referencyjnej.

Mamy nadzieję, że nowe style etykiet okażą się dla Ciebie użyteczne. Jak zawsze prosimy o nadsyłanie komentarzy, opinii i sugestii.

Najszybszy sposób na śledzenie rynków

Otwórz wykres