October 31, 2018
Nowy design okna zleceń!

Jest nam niezwykle miło oznajmić, że właśnie debiutuje nasz nowy design okna zleceń. Staraliśmy się, aby nowa szata graficzna była nie tylko elegancka i przyjemna dla oka, ale także funkcjonalna.

Obecnie nowe okno zleceń dostępne jest wyłącznie w ramach konta demo (paper trading), choć w najbliższej przyszłości będzie dostępne dla wszystkich obsługiwanych brokerów.

Składanie zleceń dostępne jest zarówno z poziomu okna dialogowego, jak i poprzez Panel zleceniowy znajdujący się w prawej części interfejsu. Domyślnie składanie zleceń odbywa się z poziomu panelu. Przełączanie pomiędzy panelem i oknem odbywa się przy użyciu przycisku przypnij/odepnij.

Panel posiada szereg zalet: jest zawsze dostępny , nie blokuje w żaden sposób wykresu i oferuje dodatkowe informacje odnośnie złożonych zleceń/zajętych pozycji.

123

W celu złożenia zlecenia należy kliknąć dowolny element panelu (z wyjątkiem przycisku „złóż zlecenie”), co spowoduje aktywację panelu i umożliwi ustawienie parametrów zlecenia oraz złożenie gotowego zlecenia bezpośrednio z poziomu panelu.

Po złożeniu zlecenia panel stanie się ponownie nieaktywny.

W przypadku chęci zmiany wprowadzonych parametrów zlecenia należy kliknąć przycisk „resetuj”, który anuluje wszystkie wprowadzone parametry i powoduje dezaktywację panelu.

Wprowadzone parametry zlecenia zostaną usunięte również wtedy, gdy panel zostanie zamknięty.

Panel DOM oraz Panel zleceniowy nie mogą być używane jednocześnie, gdyż pełnią tę samą funkcję. Złożenie zlecenia w panelu DOM automatycznie otwiera okno zleceń.

Poniżej znajduje się krótki przegląd funkcji oferowanych przez Okno zleceń:

  • Możliwość ustawienia ustalonej ceny (fixed) oraz zmiany ceny (follow). Oznacza to możliwość ustawienia ceny kupna/sprzedaży wraz z korektą. Cena ustalona odnosi się do aktualnie zaznaczonej ceny i jest dostosowywana odpowiednio w polu sąsiednim. Ustawienie ceny zmiany na wartość +5 oraz zaznaczenie tego pola spowoduje w przypadku zmiany ceny sprzedaży odpowiednią zmianę ceny ustalonej.

  • Dodaliśmy funkcję kalkulatora ułatwiającą wprowadzanie pożądanych wartości. Przyciski „+” i „-” odpowiednio zwiększają/zmniejszają wartość o wartość minimalną dla danego instrumentu. Przyciski numeryczne służą do wprowadzania wartości w pole kalkulatora. Przycisk „C” zeruje wartość w polu kalkulatora. Przycisk „przywróć” ustawia wartość w polu kalkulatora na wartość domyślną dla wybranego instrumentu.

  • Możliwość ustawienia ilości wyrażonej w standardowych jednostkach, parametru ryzyka (wartość w dolarach) oraz procentowej części kapitału, którą jesteś gotowy zaryzykować. Dodatkowe pola (Ryzyko $ i Ryzyko %) dostępne są w przypadku aktywacji zlecenia Stop Loss.

  • Nowy interfejs zleceń Stop Limit. Wprowadzenie ceny stop spowoduje wyświetlenie się obok niej ceny zmiany.

  • Zlecenia obronne aktywowane są bądź poprzez użycie odpowiedniej opcji bądź przy użyciu pól pipsy/cena.

Zmiany o charakterze wizualnym:

  • Zmiana nazwy – „czas obowiązywania zlecenia” zastąpiono „czasem ważności zlecenia”. Funkcja wyboru czasu/daty została usprawniona.

  • Pole „Współczynnik ryzyko/zysk” zostało zlokalizowane pomiędzy polami zleceń obronnych i będzie widoczne w momencie aktywacji obu zleceń Take Profit oraz Stop Loss.

  • Możliwość wyboru preferowanej jednostki w wybranym polu (Cena, Ilość, zlecenia Take Profit/Stop Loss). Pola, w które wprowadzane są wartości zaznaczane są na szaro, a wartości w pozostałych polach automatycznie są odpowiednio przeliczane. Na przykład wprowadzenie w pole zlecenia Stop Loss wartości 25 pipsów spowoduje zmianę wartości cenowej zlecenia Stop Loss zgodnie z ceną sprzedaży. Należy pamiętać, że możliwość podawania ceny w pipsach została dodana przez nas dla wygody użytkowników – zlecenie Stop Loss/Take Profit przesłane do brokera nadal realizowane będzie na podstawie wartości cenowej. Planujemy w najbliższej przyszłości integrację funkcji składania zleceń w pipsach z usługami brokerów oferujących taką funkcję.

  • Przycisk składania zlecenia zawiera krótki opis utworzonego zlecenia – dzięki temu masz szansę ostatecznie sprawdzić poprawność zlecenia przed jego wysłaniem.

Rozważamy również wprowadzenie dodatkowych funkcji i usprawnień nowego okna zleceń w najbliższej przyszłości. Spodziewajcie się kolejnych usprawnień już niedługo.

Czekamy na wasze opinie i uwagi odnośnie nowego okna zleceń – specjalny link kontaktowy znajduje się u dołu okna.

The fastest way to follow markets

Launch Chart