March 3, 2020
Wykresy Renko w oparciu o OHLC

Zaktualizowaliśmy nasze wykresy, aby umożliwić budowanie słupków Renko nie tylko na podstawie ceny zamknięcia, ale również OHLC (Otwarcie, Maksimum, Minimum, Zamknięcie).

Jak są budowane słupki Renko w oparciu o OHLC?

Słupek ma cenę otwarcia O. Podczas formowania słupka brana jest pod uwagę wartość fluktuacji ceny. Zaczynając od punktu O korpus słupka jest rysowany zgodnie ze zmianą ceny w górę lub w dół.

Pod pojęciem fluktuacji rozumiemy różnicę pomiędzy najwyższym (H) i najniższym (L) punktem słupka H-L. Jak tylko H-L osiągnie określoną wartość Rozmiaru Pola, korpus słupka przestaje rosnąć. Ponadto:

  • Jeżeli cena waha się w przedziale [L,H], zmienia się znak zamknięcia słupka C;
  • Jeżeli cena wykracza poza segment [L,H], słupek jest zamykany i rozpoczyna się tworzenie nowego.

Aby zmienić sposób obliczania słupków Renko, należy najpierw zmienić pole Źródło w Ustawieniach wykresu.

Wartość domyślna to Zamknięcie.

Dziękujemy za czas poświęcony na czytanie o wykresach Renko i OHLC. Mamy nadzieję, że ta aktualizacja jest pomocna dla wszystkich użytkowników Renko. Daj nam znać, co o tym myślisz!

The fastest way to follow markets

Launch Chart