september 21, 2018

INDEXERAD SKALA – NYTT VERKTYG FÖR ATT JÄMFÖRA ÄNDRINGAR

Idag vill vi förklara för dig hur man jämför det ojämförbara, med den nya typen av prisskala – Indexed to 100.

 

Låt oss titta på följande situation – vi måste jämföra värdeförändringar av två eller flera symboler under en viss tidsperiod. Som ett exempel tar vi DJI och SPX, lägger till dem i ett diagram och bifogar det till samma skala. Vad ser vi?

Vi ser två fristående linjer som inte kan jämföras. Men gissa vad? Vi kan nu jämföra dem! Aktivera bara Indexed to 100 i inställningsmenyn för skala.

… och så får du ett diagram som är meningsfullt där du kan jämföra värdeförändringarna.

Hur fungerar det?

Som grund för jämförelsen, ta det första värdet på diagrammet och sätt det på 100 i alla symboler som du vill jämföra. För att beräkna följande värden lägger vi till procentuell förändring av varje symbol i förhållande till det första värdet på 100.

Således kan vi göra en jämförande bedömning av prisändringar av symboler som handlas i helt olika prisklasser med en annan volatilitet.

Spread the love