November 21, 2016

Elliott 5 Dalga Teorisi – Basit Prensibi

Ralf Nelson Elliott, Dalga Prensibi sosyal veya topluluğun davranış trendi anlatmak için keşf etti. Elliott borsanın verileri ana araştırma aracı rolde kullanarak fiyatların hareketlerin yapısal tasarımı buldu. İşbu tasarım kainatta bulunabilir basit armoniği gösterir.

Elliott Dalga Prensibi her ne kadar en iyi öngörme aracı olsa da ilk olarak öngörme aracı değildir; tercihan piyasanın hareket yönu gösteren bir aracıdır.

  1. 5 Dalga Formasyonu

Piyasalarda trendin veya gelişimin yönü 5 dalga şeklini alır. Bu dalgaların üçü – 1, 3 ,5 trendin ana hareketi gösterirler ve 2 karşı hareketle ayrışmış olurlar (2. ve 4. dalga). Bu iki karşı hareketler trend hareketin düzeltme dalgası denir.

Örnek:

trend-waves

Dalga gelişmesinin iki kipi vardır: hareket ve düzeltme. Hareket dalgalar 5-dalga yapıyı içerilir, düzeltme dalgalar ise 3-dalga yapıyı veya bunlarla ilgili varyasyonları. Önceden öğrendiğimiz gibi piyasanın gelişim hareketi gösteren dolayısıyla yapının hareket dalgaları 1, 3, 5 dalgalardır. Piyasanın trendin karşı kesilmelere gösteren dalgası (2 veya 4) – düzeltme dalgasıdır.

Ancak doğal olarak trend 5 dalga yükseliş ile devam etmemektedir ve bu trendin de bir zaman düzeltmesi gerektir. Bu sebebiyle 1938 yılında R. N. Elliott, Dalga Prensibi kitabında dalga prensibin genel yaklaşımı ve genel çevrimi açıkladı. Trend 5-dalga yükseliş 3-dalga düzeltme ile sonuçlandır ve Elliottun önceki 5-dalga prensibi 8 dalga içerilmiş oldu.

Genel çevrimi

8wave-principle3

Bu prensibe göre trenddeki hareket evresinin içerinde 8-dalga çevrimi bulunabilir. Mesela, önceden öğrendiğimize göre birinci ve ikinci dalgalar 1 hareket ve 1 düzelte everleri içine alırlar.

cycles

1.1 Dalgaların Dereceleri

8 dalga çevrimleri birleşerek daha büyük çevrimler oluştururlar. Vadelere göre Elliott Dalga Prensibinde ilgili vadenin özel adı ve özel numaralaması vardır:

Birkaç yüzyıl – ((I)) ((II)) ((III)) ((IV)) ((V)) ((a)) ((b)) ((c))

Birkaç on yıl (40–70 yıl civarında) – (I) (II) (III) (IV) (V) (a) (b) (c)

Birkaç yıl (uzatmalarda birkaç on yıl) – I II III IV V a b c

Birkaç ay, ya da birkaç yıl – ((1)) ((2)) ((3)) ((4)) ((5)) ((a)) ((b)) ((c))

Birkaç hafta-ay – (1) (2) (3) (4) (5) (a) (b) (c)

Birkaç hafta – 1 2 3 4 5 A B C

Birkaç gün – ((i)) ((ii)) ((iii)) ((iv)) ((v)) ((a)) ((b)) ((c))

Birkaç saat – (i) (ii) (iii) (iv) (v) (a) (b) (c)

Birkaç dakika – i ii iii iv v a b c

1.2 Dalgaların fonksiyonları

Her dalganın özel fonskiyonu vardır: etki veya tepki. Dalganın fonksiyonu onun trendle ilgili harekete göre belirlenir. Etki veya trend dalgası, büyük trendin parçası olarak onun hareketi takip eden bir dalgasıdır. Mesela, Genel çevrimi bölümün ikinci resimde en büyük trend dalgası yeşil trendin 1. dalgasıdır, mor çevrimin 1,2,3 dalgalar ve mavi çevrimin tüm artan 1,3,5 dalgalar etki dalglarıdırlar. Mor renkli çevrimin A ve B dalgalar mavi renkli daha küçük çevrim için trend dalgaları olarak 12345 içerinde alırlar.

 2. Dalgaların çeşitleri

Impuls veya darbe

puls

Genellikle hareket dalgası impuls şeklinde görünür. İmpuls dalgaların kendi kuralları da vardır:

  • İkinci dalganın sonu birinci dalganın başlangıçın başına asla geçmez;
  • Üçüncü dalga birinci dalganın ötesinde uzanır;
  • Dördüncü dalganın sonu asla birinci dalganın sonundaki seviyesinde olmaz;
  • Üçüncü dalga diğer etki dalgaların en kısa dalgası asla olmaz;
  • Üçüncü dalga impulstur;
  • Birinci dalga ya impuls ya başlangıç üçgen olabilir;
  • Beşinci dalga ya impuls ya üçgen olabilir;
  • İkinci dalganın şekili her ne düzeltme dalgası olabilir da ancak üçgen olmaz;
  • Dördüncü dalga her ne düzeltme dalgası olabilir;

Bu durumda ilk Elliott Dalga Prensibi öğrenme makalemiz bitiyor ve gelecek makalede diğer Dalga çeşitleri açıklayacağız. Acemi kullanıcılara ve Elliottu öğreyenlere ev ödevi vereyim – TradingView grafiklerin Formasyon sekmedeki Elliott dalga çizim araçları kullanarak piyasalarda (hisse senedi piyasalar daha uygun) dalgaları bulunmaya çalışınız, sizlere pratik olsun.

Takipte kalınız.

Herkese bol kazançlar dilerim!

Look first / Then leap

Grafiği Açın