March 16, 2017

Elliott Dalgaları – Düzeltmeler

Düzeltmeler

Elliott İmpuls dalgalardan sonra gelen, trend karşısında ve impuls dalgaya rağmen daha küçük dalgası – düzeltme dalgasıdır. Düzeltmenin tek ve en önemli kuralı – düzeltme dalgası 5 dalgalardan yapılı olmaz. Sadece darbe dalgaları 5 dalga içerilir. Bu nedenle büyük trendin karşısına çıkmış 5 dalga formasyonu düzeltmenin sonu değildir, düzeltmenin bir parçasıdır.

Düzeltmelerin iki biçimleri vardır – keskin ve yan.

Keskin düzeltmeler trendin karşı tarafa düz bir dönüşü göstermektedirler. Yan düzeltmeler ise gelecek impuls hareketin net düzeltmesini göstermektedirler, bu düzeltmenin hareketi aşağıya/yukarıya olmayıp yan tarafa hareketlenir.

Belirli düzeltme formasyonların 3 ana kategorileri vardır:

 • ZigZag (5-3-5, üç biçimleri içerilir: tek, ikili, üçlü):
 • Düz (3-3-5, üç biçimleri içerilir: düzenli, genleşmiş, koşan):
 • Üçgen (3-3-3-3-3, üç biçimleri içerilir: daralan, bariyer genişleyen, ve koşan):

Yukarıdaki göstermiş formasyonların kombinasyonun da iki çeşiti vardır: ikili üç ve üçlü üç.

ZigZag

Tek zigzag Ağı piyasada basit azalan üç dalgalı bir formasyonudur, bu düzeltmenin etiketlemesi A-B-C olarak içinde 5-3-5 küçük dalga formasyonu içerilir. B noktası düzeltmenin başlangıç noktasının altındadır ve A noktasının üstündedir.

Örneği

boga

Boğa piyasalarda aynı kuralları takip eden zigzag ters tönde hareket etmektedir ve B noktası A noktasının altında olarak C noktası A ve B noktaların üstünde olacaktır.

Örneği

ayi

ZigZagların kuralları

 • A Dalgası impulsun veya yönlendiren çaprazın şekili alabilir;
 • C Dalgası impulsun veya yönlendiren çaprazın şekili alabilir;
 • B Dalgası herhangi bir düzeltme dalganın şekili alabilir;
 • C Dalgası A dalganın üstün üzerinde bitmelidir;
 • B Dalgasının sonu A dalganın başlangıç noktasını geçmemektedir.

ZigZaglar sıkça iki sefer ve hata üç sefer peş peşe çıkabilirler. Böyle bir durumda tüm zigzagların ortasında müdahil taraf (üçlü dalga) çıkacak ve düzetlmenin biçimi ya ikili zigzag ya üçlü zigzag olacak. Bu formasyonlar impuls dalgaların uzatılmasıya benziyorlar ancak uzatılma gibi yaygın değiller.

Görünüm

3

Örnek

4

Elliott ikili veya üçlü düzeltmelerin kolaylıkla etiketlemesi için W-X-Y etiketleri keşf etti. Önceki ABC-X-ABC anlam için zor idi. W harfı ikili ve üçlü düzeltmelerde ilk düzeltme formasyonu göstermektedir, Y ikincisini, Z ise üçlü düzeltmenin son. Kısaca X dalgası ikili zigzagın düzletme dalgasıdır ve sıklıkla küçük bir zigzag içerilir.

İkili ZigZagın Kuralları

 • W ve Y Dalgaların biçimi sadece zigzagdır;
 • X dalgası herhangi bir düzeltme dalganın şekili alabilir;
 • Y dalgası W dalganın üzerinde son verir;
 • X sonu W Dalgasının başlangıçtan önce olamaz.

– Üçlü ZigZagların Kuralları

 • Aynen ikili ZigZagların kuralları gibi ancak 3 hareket değil de 5 hareket vardır

Düzler (flats) (3-3-5)

Düz düzeltmesi zigzagdan farklı bir düzeltme biçimi olarak zigzag gibi 5-3-5 değil 3-3-5 dalgalar içerilir. A dalgasının 5-dalga formasyonu oluşturmak zorladığı için B düzeltme dalgası çok güçlü olarak A dalganın başlangıça kadar gidebilir. Düz düzeltmelerde C dalgası 5-dalga formasyonun şekili alabilir ve A dalganın son noktasının seviyede son verebilir veya onu biraz geçebilir.

Düzlerin Kuralları

 • A Dalgası herhangi bir düzeltme biçimin şekili alabilir, üçgen haricinde;
 • B Dalgası herhnagi bir düzeltme biçimin şekili alabilir;
 • C dalgası herhangi bir impuls veya çaprazın şekili alabilir.

Örnek

5

Genleşen Düzler

Genleşen düzlerde 3-3-5 formasyonun B dalgası A dalganın başlangıç noktasını geçer, C dalgası ise A dalganın sonun, boğa piyasalarda altında, ayı piyasalarda üstünde son verir.

– Genleşen Düzlerin Kuralları

 • A Dalgası herhangi bir düzeltme biçimin şekili alabilir, üçgen haricinde;
 • B Dalgası herhnagi bir düzeltme biçimin şekili alabilir;
 • C dalgası herhangi bir impuls veya çaprazın şekili alabilir;
 • B Dalgası A dalgasının başlangıç noktasını geçer;
 • C Dalgası en uzun dalgasıdır.

Görünüm

6

Örnek DJIA 1973 yılındaki ABC düzeltme

7

Koşan Düz

Çok nadir bir olay ama piyasalarda kaç sefer görünür olmuş, formasyonu 3-3-5. Koşan düzlerde B dalgası A dalgasının başlangıçı geçiyor, C dalgasının boyutu ise sıklıkla A dalgasının boyuta gelir ve herneyse çok hafif bir hareketli dalga olduğu için A dalgasının sonu geçmez. Burda çok dikkatlı olmak gerekiyor çünkü B dalgası aslında başka bir impuls ve 5 dalga formasyonun başlangıçı olabilir. Ondan dolayı B dalganın küçük dalgaları dikkatlı sayınız, B dalgası 3-dalgalı olmalıdır. Size uyarı, böyle düzeltmeler çok nadir, ve volatil ve hızlı koşan paritelerde veya sembollerde analiz yapmak isterseniz dikkatlı olun, oluşturuşun ihtimalı çok az.

Koşan Düzlerin Kuralları

 • A Dalgası herhangi bir düzeltme biçimin şekili alabilir, üçgen haricinde;
 • B Dalgası herhangi bir düzeltme biçimin şekili alabilir;
 • C dalgası herhangi bir impuls veya çaprazın şekili alabilir;
 • B Dalgası A dalgasının başlangıç noktasını geçer;
 • B Dalgası en uzun dalgasıdır;
 • C Dalgası A dalgasının sonu geçmez.

Örnek

8

 

Bu noktada Elliott Düzeltmeler blogumuzun sonuna geldik. Yeni blogda üçgenleri açıklayacağız.

Önceki blogları aşağıdaki linklerde bulunabilirsiniz:

 1. Elliott 5 Dalga analizi: Basit Prensibi – https://blog.tradingview.com/tr/elliott-5-dalga-teorisi-basit-prensibi-2899/
 2. Elliott 5 Dagla Teorisi: Dalgaların çeşitleri – https://blog.tradingview.com/tr/elliott-5-dalga-teorisi-dalgalarin-cesitleri-devam-3356/
 3. Elliott 5 Dalga Teorisi: Çaprazlar – https://blog.tradingview.com/tr/elliott-5-dalga-teorisi-caprazlar-3452/

Takipte kalınız.

Herkese bol kazançlar dilerim!

Look first / Then leap

Grafiği Açın