Şubat 22, 2019

Çoklu-grafik yerleşiminde yeni alt araç çubuğu tanıtımı

Çoklu-grafik yerleşiminde alt araç çubuklarını optimize ettik. Artık herbir grafik için ayrı ayrı değil tek bir araç çubuğu kullanabilirsiniz. Üst araç çubuğu ile aynı mantıkta işlevi var – seçilen grafik için çalışıyor. Bu yolla eşlenik kontrol panelleri kaldırılarak grafikleriniz için fazladan alan yaratıldı.

Grafik izleme ekranınızı maksimum genişliğe getirmek için aşağıdaki yolları izleyin:

1) İstediğiniz grafiği seçin ve büyütmek için Alt + Enter tuşlarına basın.

2) Alt tuşuna basılı tutun ve büyütmek istediğiniz grafiğe tıklayın.