January 19, 2021
אינדיקטור הפיין המובנה החדש – הרחבת פיבונאצ’י אוטומטי Auto Fib Extension

הרחבת פיבונאצ’י אוטומטי הוא אינדיקטור חדש המבוסס על האינדיקטור הפופולרי
.Auto Fib Extention תיקוני פיבונאצ’י אוטומטי וכלי השרטוט מבוסס הרחבת פיבונאצ’י

.הרחבות פיבונאצ’י הוא כלי המאפשר לקבוע לאיזו רמת מחיר ניתן להגיע לאחר תיקון
,הכלי מבוסס על שלוש נקודות שקבע הסוחר: שתי הנקודות הראשונות מגדירות את קו המגמה
,והאחרונה היא רמת ה- תיקון עם האינדיקטור החדש אין צורך להגדיר את הנקודות באופן ידני
.האלגוריתם יבחר נקודות מתאימות באופן אוטומטי

כדי להשתמש באינדיקטור החדש, פתח את כרטיסיית האינדיקטורים ובחר הרחבת פיבונאצ’י אוטומטי
.Auto Fib Extension

האינדיקטור כתוב ב- סקריפט פיין ואת קוד המקור שלו ניתן למצוא בתבניות ולשנות ככל שתרצו. ניתן לעשות זאת
מעורך הפיין: לחץ על לחצן פתח, בחר סקריפט מובנה חדש המוגדר כברירת מחדל מהתפריט הנפתח
.Auto Fib Extension  ומצא


 

.אנו מקווים שתכונה חדשה זו שביקשת היא שימושית. אנא המשך לשלוח אלינו את המשוב שלך לשיפור
.ואוהבים לשמוע מה דעתך על העדכונים המבוקשים ביותר לפלטפורמה שלנו TradingView  אנו בונים עבורך

 

הדרך המהירה ביותר לעקוב אחר השווקים

פתח גרף