October 23, 2018

הפיצ’ר החדש שלנו – ערכי שינוי הנר

שינויי המחיר לא תמיד ניתנים לזיהוי בקלות במיוחד כאשר השווקים תנודתיים.
רצינו להקל עליכם בהבחנה בתנועות אלו ולכן הוספנו את האפשרות להציג את ערכי שינוי הנר
בחלק העליון של הגרף. ערך זה מציג את ההבדל בין מחיר הפתיחה ומחיר הסגירה של הנר הנוכחי.

וכך זה מחושב:

  • הערך המוחלט
    (מעוגל לאותו מספר עשרוני שמוצג על ציר המחיר)
    שינוי = מחיר סגירה – מחיר סגירה אחרון

  • אחוז השינוי (מעוגל למספר העשרוני השני)
    % שינוי = ((מחיר סגירה – מחיר סגירה אחרון)/מחיר סגירה אחרון)*100
    תמיד תוכל לבטל את ערכי שינוי הנר בהגדרות הגרף שלך:


Spread the love