September 17, 2020
W języku Pine dodano nowy parametr wejściowy dla koloru

W języku Pine dodano nowy typ parametru input.color dla funkcji input(), który pozwala programistom ustawić kolor zmiennych wskaźnikowych w zakładce Ustawienia/Argumenty.

Zobacz w poniższym przykładzie, jak parametr input.color jest używany do dostosowania koloru etykiet za pomocą okna dialogowego:

//@version=4
study("Input color example", overlay=true)
color c_up = input(color.green, "Color Up", type = input.color)
color c_down = input(color.red, "Color Down", type = input.color)
l = label.new(bar_index, na)
if close >= open
  label.set_text(l, "green")
  label.set_color(l, c_up)
  label.set_yloc(l, yloc.belowbar)
  label.set_style(l, label.style_labelup)
else
  label.set_text(l, "red")
  label.set_color(l, c_down)
  label.set_yloc(l, yloc.abovebar)
  label.set_style(l, label.style_labeldown)

Domyślną wartość koloru dla parametru wejściowego można ustawić na dowolny kolor z palety standardowej, a także utworzyć kolor za pomocą funkcji color.new(color.green, 50) lub na przykład #F0000080. Użytkownicy Twojego skryptu mogą również wybrać dowolną kombinację koloru/przezroczystości za pomocą widżetu kolorów.

Mamy nadzieję, że ta nowa funkcja, o którą prosiliście, okaże się pomocna. Przesyłajcie nam swoje sugestie dotyczące ulepszeń platformy. Tworzymy TradingView dla Was i cieszymy się, gdy otrzymujemy Wasze opinie.

Najszybszy sposób na śledzenie rynków

Otwórz wykres