March 31, 2021

Nowe funkcje w Pine, dzięki którym uzyskasz informacje o splitach, dywidendach i datach sprawozdań finansowych

Z przyjemnością informujemy, że do naszego języka Pine Script dodaliśmy funkcje dividends, splits oraz earnings, które pomogą Ci uzyskać informacje o splitach, dywidendach i datach sprawozdań finansowych dla interesujących Cię symboli.

Wszystkie trzy funkcje mają ten sam zestaw argumentów — ticker, field, gaps, lookahead.

Parametr ticker to symbol z prefiksem, np. NASDAQ:AAPL.

Parametry gaps i lookahead są podobne do tych w funkcji security.

Parametr field przyjmuje jednak różne wartości.

W przypadku funkcji dividends parametr field umożliwia określenie rodzaju dywidend, które chcesz otrzymać: dividends.net lub dividends.gross.

W przypadku funkcji splits parametr field pozwala określić licznik lub mianownik dzielenia: splits.numerator lub splits.denominator.

W przypadku funkcji earnings parametr field pozwala określić rodzaj raportu, który chcesz otrzymać: earnings.actual lub earnings.estimate.

Spójrz na ten przykład. Korzystając z funkcji earnings chcesz poznać szacowane i zgłoszone w raporcie dochody firmy Microsoft (NASDAQ:MSFT). Twój skrypt będzie wyglądał następująco:

//@version=4
study("My Script")
earnings_actual=earnings("NASDAQ:MSFT", earnings.actual)
earnings_estimate=earnings("NASDAQ:MSFT", earnings.estimate)

plot(earnings_actual, color=color.blue)
plot(earnings_estimate, color=color.red)

Przeczytaj o wszystkich aktualizacjach języka Pine w Informacjach o Wersji.

Mamy nadzieję, że nowe funkcje okażą się dla Ciebie przydatne. Jak zwykle czekamy na Twoje opinie i sugestie dotyczące kolejnych usprawnień. Tworzymy TradingView dla Ciebie i cieszymy się, gdy do nas piszesz.

Look first / Then leap

Otwórz wykres