July 8, 2020
Giới thiệu thanh mới trong Biểu đồ TradingView

Chúng tôi vui mừng thông báo đến bạn rằng chúng tôi đã nhân đôi lượng dữ liệu cho người dùng gói Premium. Giờ đây chúng ta có 20,000 thanh, cộng với sự liên kết trên các biểu đồ có sẵn. Căn chỉnh biểu đồ xảy ra dựa trên các quy tắc sau:

  • Giây — vào đầu của phiên.
  • Phút lên đến 15 (không bao gồm phút thứ 15) — vào đầu tuần.
  • Phút lên đến 30 (không bao gồm phút thứ 30) — vào đầu tháng.
  • Phần còn lại trong ngày — vào đầu năm.
  • Truy cập đầy đủ vào Ngày/Tuần/Tháng (DWM).

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích cập nhật tính năng này. Chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp của các bạn, không chỉ về lần cập nhật này mà còn về mong muốn của các bạn trong tương lai để chúng tôi có thể hoàn thiện hơn.

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ