Được cập nhật gần đây

Chúng tôi ra mắt các nội dung cập nhật mới gần như mỗi tuần. Hãy ở đây để luôn cập nhật tất cả các tin tức và quan điểm mới nhất của công ty chúng tôi.
Chế độ hiển thị tối giản mới cho Danh sách theo dõi
Nov 17
Dữ liệu cập nhật cho hợp đồng tương lai B3: tận dụng giá quyết toán trên biểu đồ, điều chỉnh ngược và Lãi suất mở
Nov 15
Chỉ số độ biến động tiền điện tử từ Volmex Labs trên TradingView
Oct 31
Tin tức mới nhất ngay trên biểu đồ
Oct 27
Hợp đồng tương lai từ Sàn Giao dịch Chứng khoán Australia hiện đã có mặt trên TradingView
Oct 23
Đường giữa trong công cụ vẽ hình chữ nhật
Oct 20
Giá mới cho cặp tiền tệ trên FOREX.com: dữ liệu chênh lệch giá thô trên biểu đồ của bạn
Oct 19
Bản cập nhật sản phẩm TradingView – tháng 10 năm 2023
Oct 17
Tính năng Deep Backtesting “thoát kén” Beta, sẵn sàng ra mắt
Oct 16
TradingView tích hợp dữ liệu hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu tiền điện tử từ Blofin
Sep 29
Cải thiện và bổ sung dữ liệu mới cho Hợp đồng Tương lai ICE Châu Âu trên TradingView
Sep 28
Dữ liệu hợp đồng tương lai từ Sàn Giao dịch Chứng khoán Metropolitan Ấn Độ: hiện có thể truy cập từ TradingView
Sep 12
Sàn giao dịch tiền điện tử Remitano hiện như “hổ mọc thêm cánh” với tính năng Biểu đồ Nâng cao của TradingView
Sep 5
Mô hình Biểu đồ Cập nhật: Hiện đã có cảnh báo, cài đặt khả năng hiển thị và chỉ báo mới
Sep 1
Pine Script® hiện đã có bản đồ!
Aug 31
Gỡ lỗi mã Pine Script® bằng Pine Logs
Aug 29
Thêm văn bản vào các công cụ Kênh
Aug 21
Tính năng Ý kiến (Minds) trong ứng dụng di động: Đọc và chia sẻ bất kể bạn ở đâu
Aug 14