August 8, 2019
Cập nhật mới của ứng dụng Android –  Ngôn ngữ mới và chế độ tối mầu!

Ứng dụng TradingView trên Android hiện tại đã được địa phương hóa hoàn toàn, bạn có thể chọn lựa ngôn ngữ của mình trong phần Cài đặt.

 

Và Chế độ Tối mầu cũng được tích hợp, bạn có thể theo dõi biểu đồ vào thời gian buổi tối mà không làm mình bị lóa mắt 🙂 

 

Và, như thường lệ, có nhiều những sửa lỗi nhỏ khác đã được tiến hành để ứng dụng chạy mượt và nhanh hơn. Các phản hồi của bạn sẽ được đánh giá cao, vì thế hãy cho chúng tôi biết bạn muốn có thêm những thay đổi gì tiếp theo! Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ và giúp cho ứng dụng hoạt động hoàn thiện hơn.

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ