July 10, 2020
Giới thiệu tính năng áp dụng tất cả các chỉ báo cho tất cả biểu đồ

Chúng tôi vui mừng thông báo cải tiến mới đã được mong chờ rất lâu trong biểu đồ, để làm việc với nhiều biểu đồ trong cùng một bố cục. Chúng tôi đã thêm tính năng áp dụng tất cả các chỉ báo từ biểu đồ hiện tại của bạn cho tất cả các biểu đồ chỉ với một cú nhấp chuột. Hãy thử ngay. 

Để bắt đầu, bạn đi đến phần menu biểu đồ và chọn Áp dụng các chỉ báo này cho tất cả bố cục. Khi chọn được, tất cả các chỉ báo hiện tại sẽ được sao chép và áp dụng cho tất cả các bố cục biểu đồ. Khi áp dụng tính năng này thì các chỉ báo cũ trong biểu đồ sẽ bị mất, hãy ghi nhớ điều này khi sử dụng tính năng mới.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích cập nhật lần này và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được các phản hồi, ý kiến đóng góp của các bạn để tiếp tục hoàn thiện hơn nữa. 

The fastest way to follow markets

Launch Chart