November 19, 2020
Cải tiến trong Auto Fib Retracement

Chế độ chỉnh sửa chỉ báo Auto Fib Retracement có thể cho phép người dùng thay đổi mầu sắc của các mức Fib. Có thể làm điều này bằng cách mở hộp thoại Cài đặt của chỉ báo và chọn mầu sắc trong tab Đầu vào.

Chúng tôi cũng thay đổi hành vi của các nhãn mức độ. Khi bạn chọn Kéo dài đường sang phải và Vị trí nhãn: Phải, thì chúng sẽ luôn được đặt ở bên phải của thanh cuối và sẽ không đè lên thanh mới hay thanh cũ.

Và có một cập nhật nữa mà người dùng đã yêu cầu chúng tôi. Bạn có thể đặt các cảnh báo riêng biệt khi vượt qua từng mức chỉ báo. Để thực hiện việc này, hãy mở menu Chỉ báo khác và chọn Thêm cảnh báo vềAuto Fib Retracement. Trong hộp thoại mở ra, hãy đặt mức bạn muốn thêm cảnh báo cũng như các thông số khác.

Chúng tôi hy vọng các tính năng này sẽ có ích với bạn. Vui lòng tiếp tục gửi đến chúng tôi các phản hồi và gợi ý để cải thiện. Chúng tôi xây dựng TradingView cho bạn và rất mong muốn được lắng nghe các bạn để liên tục hoàn thiện mình hơn nữa.

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ