March 6, 2019

Tôi thích được di chuyển nó! Di chuyển biểu đồ ngay trong bố cục!

Đây là tin tốt cho những bạn thích sự linh hoạt cho biểu đồ của mình. Chúng tôi đã thêm vào tính năng có thể di chuyển của các biểu đồ ngay trong bố cục. Chỉ đơn giản là mở menu bằng chuột phải và chọn Di chuyển biểu đồ tới . Hãy cùng tận hưởng!