October 30, 2017

CÙNG THỬ NGHIỆM TÍN HIỆU CRYPTO CURRENCY MỚI

Chúng tôi tạo ra một phần Cryptocurrency riêng biệt để tìm kiếm cryptos dễ dàng hơn, nhưng tại sao lại dừng lại ở đó? Chúng tôi rất vui khi được giới thiệu Tìm kiếm Tín hiệu Cryptocurrency cho những người đam mê mật mã của chúng tôi! Bây giờ bạn có thể lọc các ký tự cryptocurrencies dựa trên các chỉ số, khung thời gian và các chỉ số kỹ thuật khác nhau. Bạn cũng có thể thiết lập cảnh báo, lưu mẫu và làm nhiều hơn nữa với công cụ mạnh mẽ và hữu ích này.

Bạn có thể mở Tìm Kiếm Tín Hiệu Cryptocurrency từ menu chính

tiendientu

Hoặc bạn có thể mở nó trực tiếp từ biểu đồ của bạn

tiendientu2

Cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì. Phản hồi và đề xuất của bạn được chúng tôi đánh giá cao!