February 6, 2020
Đếm ngược hiện có sẵn trên bất kỳ khung thời gian nào!

Tại TradingView, chúng tôi luôn lắng nghe các phản hồi của bạn và biến nó thành sự thật. Chính vì thế chúng tôi thường hỏi các bạn về yêu cầu và tính năng gợi ý từ bạn. Theo như yêu cầu gần đây nhất của các bạn, ,chúng tôi đã thêm tính năng hiển thị phần đếm ngược trên các thanh đóng cửa trên bất cứ khung thời gian nào. Hãy theo dõi các khung thời gian 1 phút, 1 ngày, 1 tuần, 1 năm hoặc bất cứ khung thời gian nào bạn có thể nghĩ tới.

Để bật tính năn này, chuột phải vào khung giá và chọn Đếm ngược đến khi thanh đóng trong menu.

 

Cảm ơn bạn đã sử dụng TradingView và chúng tôi hy vọng tính năng mới này sẽ giúp bạn theo dõi các khung thời gian bạn quan tâm. Chúng tôi muốn nhận được các phản hồi tiếp theo của các bạn!

The fastest way to follow markets

Launch Chart