February 17, 2021

Currency.com Đã Tích hợp trên TradingView

Thời điểm đã đến và chúng tôi vui mừng thông báo cập nhật cho cộng đồng tiền điện tử trên TradingView. Nổi trống lên và chào đón Currency.com!

Thông tin kỹ thuật: Currency Com Bel LLC là một sàn giao dịch tiền điện tử được quản lý cao, hoạt động theo luật pháp của Cộng hòa Belarus về tiền điện tử, ICO và hợp đồng thông minh. Currency Com Limited được đăng ký tại Gibraltar và được ủy quyền bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Gibraltar (GFSC).

Currency.com là một trong những người đầu tiên trên thế giới liên kết thế giới tiền điện tử và tài chính truyền thống với nhau thông qua hàng nghìn tài sản trao đổi được mã hóa. Các nhà giao dịch có cơ hội đầu tư vào tokens, mà giá phản ánh giá trị tài sản hàng hóa, chỉ số và cổ phiếu được giao dịch hàng đầu.

Vui lòng tìm kiếm Currency.com trong trading panel, đăng ký nếu bạn muốn, hãy tìm kiếm và sau đó — nếu bạn sẵn sàng — bắt đầu cuộc hành trình giao dịch trực tiếp từ TradingView.com.

Hãy lưu ý để luôn được cập nhật.

Look first / Then leap

Khởi chạy Biểu đồ