July 26, 2021

Khả năng hiển thị chỉ báo có thể tùy chỉnh

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã thêm một tính năng khác – khả năng hiển thị chỉ báo có thể tùy chỉnh hoàn toàn mới của chúng tôi! Bạn có thể chọn một khoảng thời gian cụ thể mà chỉ báo được thêm vào biểu đồ sẽ được hiển thị hoặc chỉ ra một phạm vi (ví dụ: chỉ hiển thị công cụ trên khung thời gian hàng giờ).

Khả năng hiển thị của các chỉ báo được định cấu hình phù hợp với các công cụ vẽ – mở menu cài đặt, chuyển đến tab “Khả năng hiển thị” và chọn khung thời gian hoặc khoảng thời gian bạn muốn hiển thị chỉ báo. Ở các khoảng thời gian khác, công cụ sẽ bị ẩn:

Chúng tôi hy vọng bạn thích cải tiến lần này, điều này sẽ làm cho việc làm việc với các biểu đồ của bạn trở nên thuận tiện hơn. Chúng tôi luôn muốn tiếp tục được nhận các phản hồi góp ý của các bạn!

Look first / Then leap

Khởi chạy Biểu đồ