November 21, 2018

Tùy chỉnh cài đặt chia sẻ biểu đồ của bạn

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của người dùng. Chúng tôi hiểu rằng một số người dùng có thể sẽ không muốn chia sẻ biểu đồ của mình với tất cả mọi người và muốn có thể tùy chỉnh chế độ bảo mật. Hiện tại bạn hoàn toàn có thể thực hiện việc đó, chọn các biểu đồ mà nó sẽ được hiển thị và có thể sao chép bởi người dùng có liên kết bạn cung cấp. Lưu ý rằng tất cả biểu đồ đã lưu của bạn sẽ không hiển thị với những người dùng khác (ngay cả khi họ có liên kết). Vui lòng bật Chia sẻ biểu đồ trong cài đặt biểu đồ để bật chế độ xem và sao chép cho biểu đồ.

tv2
Cảm ơn các bạn đã lựa chọn sử dụng TradingView và hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của bạn. Chúng tôi đánh giá cao những phản hồi của các bạn!