September 16, 2019

Vẽ trên biểu đồ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết!

Tại TradingView, chúng tôi luôn quan tâm đến các yêu cầu của bạn và triển khai đáp ứng nó. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi đã thêm vào hotkey cho phép chuyển đổi giữa các chế độ.

 

Bạn có thể tạm thời chuyển sang strong magnet với chỉ một bước đơn giản:

  • Chọn công cụ vẽ thích hợp
  • Giữ CTRL/Command và bắt đầu vẽ 

 Nếu chế độ magnet được bật thì bạn có thể tạm thời tắt nó bằng cách giữ CTRL/Command.

Bạn cũng có thể bật/tắt chế độ magnet bằng cách giữ CTRL/Command khi chỉnh sửa công cụ vẽ trên biểu đồ.

Cảm ơn các bạn đã lựa chọn TradingView và hãy cùng đón xem những cập nhật tiếp theo!