February 19, 2019

Giới thiệu phí hoa hồng – giao dịch giấy đã trở nên thực tế hơn

Giao dịch Giấy (Paper) đang trở nên gần với thực tế hơn. Bây giờ bạn có thể thực hành vào lệnh có kèm với phí tùy chỉnh hoặc phí hoa hồng sẽ được khấu trừ tự động từ tài khoản giao dịch giấy của bạn.  

Bạn có thể lựa chọn một trong hai lựa chọn hoa hồng như sau:

  • Phần trăm cố định (phần trăm có thể được đặt);
  • Lượng cố định bằng Đô la Mỹ (Khối lượng có thể được đặt).

Phí hoa hồng được tắt theo mặc định và giao dịch giấy hoạt động tính toán như trước đây.

Đây là cách để bạn có thể thay đổi cài đặt:

1) chọn Cài đặt hoa hồng … trong phần tài khoản giao dịch chứng từ;

 

2) chọn Bao gồm phí hoa hồng trong giao dịch giấy trong hộp thoại mở ra;

 

3) chọn Loại hoa hồng và đặt Giá trị hoa hồng.

 

Bạn có thể phân tích các lệnh và hoa hồng trong tab Vào lệnh (Phải thêm cột hoa hồng vào trước):

 

 

Hoặc mở phần Lịch sử để xem chi tiết các lệnh theo mặc định:

Có phần tách biệt trong Lịch sử Tài khoản  cho phép bạn theo dõi quá trình giao dịch và tính phí thực hiện.

Chú ý rằng giá trị trong cột Hoa hồng sẽ được hiển thị theo giá trị USD mà không phụ thuộc vào việc lựa chọn kiểu hiển thị của hoa hồng (Phần trăm/ số cố định).

Xin lưu ý rằng giao dịch giấy thì đơn vị tiền tệ luôn được mặc định là USD, có nghĩa là lợi nhuận cũng sẽ được hiển thị theo USD mà không phụ thuộc vào mã giao dịch nào đang được sử dụng.

Hãy lấy EURONEXT: ORA là ví dụ. Tiền tệ của cặp sẽ là EUR. Nhưng nếu bạn mua cổ phiếu này thông qua giao dịch giấy thì lợi nhuận sẽ được hiển thị theo USD (Tiền tệ được quy đổi dựa vào tỷ giá cập nhật vài lần một ngày).

Hãy cùng tận hưởng sử dụng TradingView!