April 19, 2019

Giới thiệu tính năng trailing stops – sẽ không còn giới hạn lợi nhuận khi giao dịch với OANDA & TradingView

Tin vui cho những trader đặt lệnh trên TradingView – bạn hiện tại đã có thể đặt trailing stops khi bạn giao dịch với OANDA. Xin vui lòng lưu ý rằng tính năng này yêu cầu tài khoản V20 (giống như với OANDA).

Mở khung vào lệnh và nhấp chọn Dừng Lỗ để chọn tính năng Trailing Stop trong menu thả xuống.

Bạn có thể thấy giá trị tính theo píp, tiền đô, cũng như giá trị phần trăm và thậm chí là giá chính xác.

Phần Trailing Stop cũng được thiết kế giống như những cửa sổ vào lệnh khác – bằng cách kéo trên biểu đồ hoặc thông qua cửa sổ vào lệnh. Bạn cũng có thể thay đổi khoảng cách dừng chờ từ Dừng lỗ tới Trailing Stop và ngược lại khi đang có trạng thái mở.

Bạn có thể tìm hiểu về Trailing Stops và cách sử dụng tại đây.

Phản hồi của các bạn luôn được đánh giá cao. Cảm ơn các bạn đã sử dụng TradingView!

Look first / Then leap

Khởi chạy Biểu đồ