January 22, 2019
Hiển thị đa biểu đồ trên màn hình điện thoại

Chúng tôi có tin tốt cho những người dùng thấy khó khăn khi sử dụng biểu đồ trên thiết bị điện tử nhỏ bé. Giờ đây, mọi việc đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết khi làm việc với nhiều biểu đồ – ngay cả trên màn hình di động. Chúng tôi đã thêm một tính năng cho phép chuyển đổi nhanh giữa các biểu đồ cũng như tùy chọn để xem biểu đồ ở chế độ toàn màn hình. Hãy cùng tận hưởng nhé!

ezgif-com-video-to-gif

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ