February 22, 2019

Giới thiệu thanh công cụ phía dưới mới trong bố cục đa biểu đồ

Chúng tôi đã tinh chỉnh lại thanh công cụ phía dưới của bố cục đa biểu đồ. Bạn hiện đã có thể sử dụng thanh công cụ thông thường thay vì phải sử dụng thanh công cụ riêng biệt dưới mỗi biểu đồ như trước đây. Nó giống như là chúng ta đang sử dụng một thanh công cụ ở phía trên – hoạt động với biểu đổ đang được chọn. Vì thế biểu đồ của chúng ta sẽ không bị chiếm quá nhiều vị trí và không bị rối bởi quá nhiều thanh công cụ. 

Phóng to biểu đồ của bạn với các lựa chọn sau:

1) Chọn biểu đồ theo ý bạn và ấn Alt + Enter để phóng to nó.

2) Ấn và giữ phím Alt và Nhấp vào biểu đồ mà bạn muốn phóng to.