September 8, 2020
Các mô hình nến mới, tất cả đều có ở một nơi

Trong tháng 7, chúng tôi đã thêm vào một số các chỉ báo giúp cho bạn có thể tìm kiếm dễ dàng các mô hình nến trên TradingView. Sau khi lắng nghe các ý kiến phản hồi của các bạn, chúng tôi đã có một số các điều chỉnh trong mô hình nến. Bao gồm thêm một chỉ báo cho phép bạn tìm kiếm các mẫu khác nhau cùng một lúc, cũng như mở rộng danh sách các mẫu cài sẵn mà chúng tôi có sẵn.

Bắt đầu từ hôm nay, 17 chỉ báo mới sẽ có trong Menu Mô Hình Nến:

  • Dark Cloud Cover and Piercing (Mô hình Mây đen che phủ và Xuyên qua);
  • Morning Doji Star và Evening Doji Star;
  • Harami Cross (Bearish và Bullish);
  • Tweezer Bottom và Tweezer Top;
  • Rising Three Methods và Falling Three Methods;
  • Rising Window và Falling Window;
  • On Neck;
  • Upside Tasuki Gap và Downside Tasuki Gap;
  • Doji Star (Bullish và Bearish).

Tất cả các chỉ báo này được viết trong Pine, ngôn ngữ lập trình chính thức của chúng tôi. Nếu bạn muốn hiểu về các thuật toán của chúng tooi, hoặc muốn tự mình viết ra thì hãy đến mã nguồn mở của các chỉ báo và tìm hiểu từ đó.

Để giúp bạn có thể tìm kiếm dễ dàng nhiều mô hình một lúc, chúng tôi đã thêm vào chỉ báo *Tất cả Mô hình Nến*, cho phép bạn tìm kiếm tất cả các mô hình nến có trong TradingView. Trong phần cài đặt, bạn có thể chọn mô hình bạn muốn và tín hiệu thích hợp (bullish or bearish).

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thích cập nhật lần này và sử dụng công cụ tìm kiếm của chúng tôi cho các mẫu hình nến. Như thường lệ, chúng tôi mong muốn sẽ nhận được các ý kiến đóng góp, phản hồi của các bạn để làm cho cộng đồng ngày một phát triển hơn nữa.

The fastest way to follow markets

Launch Chart