November 5, 2019

Trong Bộ lọc Cổ phiếu đã cập nhật thêm vùng mới!

Công cụ Bộ lọc Cổ phiếu cho phép người dùng có thêm nhiều lựa chọn để sắp xếp, quét, và lọc các cổ phiếu dựa trên các biến động của chúng tại các khung giờ trước và sau khi thị trường mở cửa. Tìm kiếm các cổ phiếu đang được giao dịch với khối lượng lớn hoặc các cổ phiếu đang chênh lệch cao hơn trước khi thị trường mở cửa. Công cụ Bộ lọc Cổ phiếu có thể được sử dụng để tìm các cổ phiếu hoạt động mạnh nhất, thanh khoản tốt nhất.

Để bắt đầu, tham khảo trang Bộ lọc Cổ phiếu và nhấn nút Lọc.

Đây là những điểm vừa được cập nhật trên Bộ lọc Cổ phiếu và các dữ liệu trong khung giờ trước và sau mở cửa thị trường:

  • Cao;
  • Thấp;
  • Mở cửa;
  • Khối lượng;
  • Thay đổi;
  • Thay đổi từ trước cho đến khi mở cửa;
  • Phần trăm thay đổi từ trước cho đến khi mở cửa;
  • Phần trăm khoảng cách đến trước khi mở cửa thị trường.

Thêm vào đó, cách mà hiển thị dữ liệu thị trường trước và sau khi mở cửa cũng được thay đổi tốt hơn. Dữ liệu đã không còn bị mất khi các phiên bắt đầu. Nó sẽ vẫn hiển thị cho đến khi phiên tiếp theo nên bạn có thể phân tích lâu hơn.

Tính năng mới này có thể giúp cho trader, nhà đầu tư hay bất cứ người dùng nào trên thị trường theo dõi các cổ phiế đang được giao dịch trong mọi khung giờ. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn!

TradingView