August 7, 2020
Bản phát hành mới của Thư viện biểu đồ ổn định và Trạm giao dịch 16 của chúng tôi

Chúng tôi vừa phát hành phiên bản mới nhất của Thư viện biểu đồ và  Trading Terminal, với phong cách mới, sửa lỗi, và khả năng thích ứng cũng như tiện lợi hơn, đặc biệt là đối với các thiết bị di động. Dưới đây là các thông tin chi tiết.

Những thay đổi chính:

 • Phong cách mới và tiện lợi của các nút trên panel (Vấn đề trên Github #4608).
 • Chế độ xem chú giải thích ứng mới (Vấn đề trên Github #4607), hộp thoại đối tượng vẽ (Vấn đề trên Github #4600), và hộp thoại Thuộc tính Biểu đồ (Vấn đề trên Github #862), đặc biệt liên quan đến các thiết bị di động
 • Bạn có thể phóng to các vùng cụ thể trong biểu đồ với nút Ctrl (Vấn đề trên Github #4606).
 • Cập nhật phong cách Công cụ Đo (Vấn đề trên Github #4604), trạng thái tải chỉ báo (Vấn đề trên Github #4603), và hộp thông tin công cụ vẽ (Vấn đề trên Github #4602).
 • Chế độ theo dõi hiện đã có trong thư viện (Vấn đề trên Github #4111); và
 • Hỗ trợ IE đã bị dừng và tất cả các nhiệm vụ liên quan đã được đóng lại (Vấn đề trên Github #4238).

Thay đổi API:

 • Đã thêm khả năng xác định cấu hình các ngày cuối tuần và ngày làm việc của Sàn giao dịch cho phiên (Vấn đề trên Github #4467).
 • Mở rộng API để gắn chỉ báo và chuỗi vào thang giá cụ thể (Vấn đề trên Github #4788), vì vậy, bây giờ bạn có thể tạo một chỉ số được liên kết với một thang đo cụ thể và di chuyển các chỉ báo và chuỗi giữa các thang.
 • Đã thêm một sự kiện để thay đổi thang đo và chỉ số chuỗi (Vấn đề trên Github #4884). Bạn có thể đăng ký sự kiện này và tìm hiểu xem chỉ báo nào đã di chuyển theo thời gian thực.
 • Thêm chỉ báo sử dụng createStudy (Vấn đề trên Github #4590) và thay đổi chủ đề có thể bị đảo ngược bởi người dùng (Vấn đề trên Github #4982).
 • Thêm phương thức getTheme trả về tên của chủ đề hiện đang chạy (Vấn đề trên Github #4534).
 • Đã thêm khả năng tìm ra / thay đổi màu sắc hoặc kiểu của một loạt biểu đồ cụ thể trong bố cục (Vấn đề trên Github #4169); và
 • Trước đây, tất cả các đối tượng vẽ được tạo thông qua API đều được đặt trên biểu đồ với chuỗi chính. Bây giờ bạn có thể chọn biểu đồ để đặt nó. (Vấn đề trên Github #3408).

Terminal:

 • Đã thêm getters / setters / event để đồng bộ hóa Biểu tượng, Khoảng thời gian, Chữ thập và Thời gian (Vấn đề trên Github #3997).
 • Thêm vàotính năng always_has_called_order_to_modify để nhận thông tin điều chỉnh lệnh (Vấn đề trên Github  #4705). Bạn có thể chọn lệnh nào sẽ được trả về sau khi thay đổi ,điều chỉnh.
 • Nếu đồng bộ hóa khoảng thời gian được bật, Phạm vi ngày bây giờ sẽ được áp dụng cho tất cả các biểu đồ (Vấn đề trên Github  #4605); và
 • Đã thêm các chú giải công cụ còn thiếu vào các nút dưới cùng trong DOM Widget (Vấn đề trên Github #3979).

Các tính năng khác:

 • Thêm vào khả năng tắt cuộn lên xuống, ngang dọc của biểu đồ (Vấn đề trên Github #4483), điều này rất hiệu quả cho các thiết bị di động.
 • Cách triển khai linh hoạt hơn của phương pháp để thay đổi màu sắc của các phần tử thư viện. Hiện tại, bạn có thể thay đổi tất cả các màu hiển thị trên màn hình gốctoolbar_bg bị ẩn đối với tiện ích và không thể đặt được nữa (Vấn đề trên Github #3998).
 • Thêm vào featureset để hiển thị đầu mục trong chế độ toàn màn hình (Vấn đề trên Github #2610).
 • Bây giờ kích thước phông chữ cho các đối tượng vẽ có thể được đặt trong pt (Vấn đề trên Github #4353). Nếu giá trị phông chữ không hợp lệ được nhập, một cảnh báo sẽ được hiển thị.
 • Hiện tại, thay vì sử dụng mainSeriesProperties.priceAxisProperties trong overrides, bạn sẽ cần sử dụng Price Scale Api, trong mọi trường hợp thì thuận tiện hơn (Vấn đề trên Github #4865).
 • Thêm vào khả năng tạo ra LineToolRiskRewardLong/Short bởi hai điểm (Vấn đề trên Github #2381), vì vậy bây giờ bạn có thể chỉ định ngày kết thúc.

Sửa lỗi:

 • Khi tạo một bản vẽ, nếu nó rơi vào một vùng không có dữ liệu, thì nó sẽ được đặt ở điểm bên trái gần nhất. Nếu mục được tạo trong tương lai, nó sẽ được hiển thị ở điểm gần nhất với độ phân giải được chỉ định (Vấn đề trên Github #4878).
 • Tính năng timezone_menu đã hoạt động chính xác (Vấn đề trên Github #4836).
 • Chúng tôi đã loại bỏ phương thức executeActionById từ documentation (Vấn đề trên Github #4828).
 • Sửa onVisibleRangeChanged đối số (Vấn đề trên Github #4802).
 • Đã khắc phục sự cố với việc tắt theo dõi OHLC và thanh thay đổi khi chế độ theo dõi bị tắt (Vấn đề trên Github #4797).
 • Bảng điều khiển không còn hiển thị lỗi liên quan đến chuyển đổi saveLoadAdapter cho đa khung biểu đồ (Vấn đề trên Github #4776).
 • Các thay đổi đối với thang giá của một chỉ báo sử dụng changePriceScale được áp dụng ngay lập tức (Vấn đề trên Github #4774).
 • Sửa cờ  supportMarketOrders , hộp thoại đặt hàng bây giờ hiển thị trường giá một cách chính xác (Vấn đề trên Github #4765).
 • Pips được cập nhật ngay khi có biến động giá (Vấn đề trên Github #4761).
 • Đã xóa nút Mở rộng biểu đồ khỏi thư viện (Vấn đề trên Github #4744), vì nó chỉ phù hợp với bố cục nhiều biểu đồ (nhiều biểu đồ trên cùng một màn hình).
 • Đã xóa ngẫu nhiên màu cho chỉ báo được tạo đầu tiên (Vấn đề trên Github #4740). Bây giờ màu khớp với màu được chỉ định trong mã.
 • Sửa lỗi hiển thị của Moving Average tại độ phân giải giây (Vấn đề trên Github#4730).
 • Nút BUY  bây giờ không hoạt động cho đến khi tất cả các trường bắt buộc được điền chính xác (Vấn đề trên Github #4718).
 • Ghi đè hiện được áp dụng chính xác khi đặt lại cài đặt biểu đồ (Vấn đề trên Github #4706).
 • Cài đặt hình mờ hiện đã được lưu chính xác trong LocalStorage (Vấn đề trên Github #4681). Điều này có nghĩa là khi trang được cập nhật, cài đặt sẽ không được đặt lại về mặc định.
 • Các giải pháp hiện được trả về ở một định dạng duy nhất, 1D (Vấn đề trên Github #4630). Trước đây, độ phân giải được trả về ở các định dạng khác nhau, điều này khiến việc xử lý khó khăn hơn.
 • Ghi đè hiện được áp dụng nếu chủ đề chưa được đặt (Vấn đề trên Github #4621).
 • Đã khắc phục sự cố khi làm việc với zOrder khi tạo nét vẽ(Vấn đề trên Github #4611).
 • Lệnh gọi lại để lưu biểu đồ hiện được gọi cho mọi trường hợp (Vấn đề trên Github #4573), ngay cả khi không có thay đổi nào được thực hiện.
 • getAllShapes bây giờ trả lại tất cả các bản vẽ với tên chính xác (Vấn đề trên Github #4507 #4498).
 • Chúng tôi đã trả về Hide marks on bars trong menu của thư viện (Vấn đề trên Github #4506).
 • closePopupsAndDialogs bây giờ đóng menu ngữ cảnh mới của các chỉ báo và cửa sổ ảnh chụp màn hình (Vấn đề trên Github #4438 #4051).
 • Chuyển hướng đến trang TradingView bây giờ chỉ xảy ra khi biểu tượng / biểu tượng được nhấp trực tiếp (Vấn đề trên Github #4423), và không phải khi bạn di chuột qua nó và thả nút chuột trái.
 • Băng cách theo drawing_event và nhấp vào drawing, bây giờ bạn có thể thấy ID trong bảng điều khiển (Vấn đề trên Github #4302).
 • Tối ưu phương pháp creatShape (Vấn đề trên Github #4219), bây giờ nó hoạt động nhanh hơn và không có lỗi
 • Đã xóa các lỗi và cảnh báo trong bảng điều khiển khi tải biểu đồ (Vấn đề trên Github #4196).
 • Đã sửa lỗi liên quan đến menu ngữ cảnh cũ và cửa sổ hộp thoại (Vấn đề trên Github #4136).
 • Di chuyển dòng đặt hàng bằng con lăn chuột của bạn hiện kích hoạt chính xác sự kiện onMove (Vấn đề trên Github #4084).
 • Tất cả các ký hiệu đã thêm hiện được hiển thị chính xác trong chú giải (Vấn đề trên Github #4058).
 • Khi bạn chia sẻ ảnh chụp màn hình biểu đồ trên Twitter, văn bản xuất bản hiện đã được chèn chính xác (Vấn đề trên Github #3732).
 • Đã khắc phục sự cố với quyền truy cập vào cài đặt khi studies_access được bật (Vấn đề trên Github #3630); và
 • Đã khắc phục sự cố cuộn biểu đồ khi con trỏ di chuyển ra khỏi cửa sổ trình duyệt (Vấn đề trên Github #1908).

Chúng tôi hy vọng bản cập nhật này hữu ích và bạn sẽ thích nó cũng như các bản sửa lỗi của chúng tôi. Vui lòng gửi nhận xét, phản hồi và đề xuất của bạn về bản cập nhật này hoặc những gì bạn muốn được thêm trong tương lai. Chúng tôi rất thích nghe ý kiến từ bạn và điều đó giúp chúng tôi phát triển các dự án lớn tiếp theo của mình.

The fastest way to follow markets

Launch Chart