June 7, 2018

Khung thời gian mới của Bộ lọc, Xuất Dữ liệu và các Cải tiến khác

Khung thời gian mới – 1 phút, 5 phút và 4 tiếng

Có thêm ba khung thời gian mới cho Bộ lọc được thêm vào – 1 phút, 5 phút và 4 tiếng.

Cài đặt của khung thời gian mới này được tích hợp trong Bộ lọc Cổ phiếu, Tìm kiếm Tín hiệu Forex hoặc Tìm kiếm Tín hiệu Cryptocurrency, được đặt nằm trong bảng điều khiển.

blog-2

blog-3

Khi bạn đã chọn, tất cả các cột, sẽ được hiển thị dữ liệu trong khung thời gian mới.

Xuất kết quả lọc được

Xuất kết quả lọc của bạn là một tính năng mới thú vị và có sẵn để phân tích thị trường một cách chi tiết hơn. Công cụ này được áp dụng cho tất cả các loại Bộ lọc trên nền tảng của bạn. Nó nằm trên bảng điều khiển và trông như thế này:3

Khi bạn nhấn nút, một file csv sẽ được tạo ra và tự động download về máy.

Bộ lọc mới cho Forex Signal Finder và Cryptocurrency Signal Finder

Đối với Forex Signal Finder và Cryptocurrency Signal Finder chúng tôi đã thêm một biểu mẫu mới – General.

4

Xin lưu ý rằng trên mẫu này không có bộ lọc được cài đặt sẵn, không giống như trên các biểu mẫu được xây dựng khác, bộ lọc sẽ được thiết lập theo mặc định. Trong biểu mẫu mới này, bạn có thể tìm thấy các mã giao dịch bạn cần, nếu chúng ta có nó.

Lọc đồng thời một số đánh giá

Chúng tôi đã cải thiện khả năng phân tích của các công cụ tài chính với sự trợ giúp của xếp hạng bộ lọc trong Bộ lọc này. Bây giờ bạn có thể chọn nhiều loại đánh giá để lọc đồng thời một lúc.

5

Tính năng này, cùng với khả năng lọc tối đa ba loại đánh giá cùng một lúc (Rating, Moving Average Rating và Oscillators Rating), cung cấp cho bạn khả năng phân tích dữ liệu một cách chính xác hơn.

Như thường lệ, chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp để cải thiện.

Look first / Then leap

Khởi chạy Biểu đồ