September 5, 2018

THƯ VIỆN BIỂU ĐỒ VÀ TRADING TERMINAL ỔN ĐỊNH MỚI (V1.13) ĐƯỢC GIỚI THIỆU

Chúng tôi vui mưng thông báo, giới thiệu tới các bạn phiên bản mới nhất của chúng tôi về Thư viện Biểu đồ và Trading Terminal.

Có điểm gì mới về Thư viện Biểu đồ?

UI

 • Hiện bạn đã có thể thay đổi sang theme khác (Vấn đề Github#1277).

Hãy lựa chọn cho mình mầu sắc thích hợp nào!

 • Panel trên cùng đã thích ứng được với màn hình nhỏ hơn (Vấn đề Github #2491).

Trang web của chúng tôi đã có giao diện đẹp hơn trên các thiết bị di động!

 • Tùy chọn tỷ lệ đã được thêm vào cài đặt biểu đồ (Vấn đề Github #2240).

Bạn hiện đã có thể thay đổi tỷ lệ mà không ảnh hưởng đến những yếu tố khác.

Những thay đổi

 • Trạng thái dữ liệu bị trì hoãn đã được thêm vào biểu đồ (Vấn đề Github #2396).
 • Cửa sổ so sánh các mã giao dịch được xuất hiện khi thêm hệ số tương quan vào biểu đồ (Vấn đề Github #1169).
 • Chế độ Hiển thị Vùng Thay đổi đã được thêm vào (Vấn đề Github #813).
 • API mới làm việc với các quy mô cũng đã được thêm vào (Vấn đề Github #1050).
 • Hiện bạn có thể xác định thang giá mà chỉ báo sẽ được thêm vào khi tạo chỉ báo (Vấn đề Github #1170).

Các chỉ báo

Các chỉ báo phổ biến nhất đã được thêm vào và chỉnh sửa

 • Chỉ báo Pivot points đã được thêm vào (Vấn đề Github #1747).
 • MACD được tính toán dựa trên mức trung bình theo hàm mũ (Vấn đề Github #1300).
 • Có thêm 2 chỉ báo mới – Spread & Ratio (Vấn đề Github #2875).

Sửa lỗi các Bugs

 • Các chỉ báo mầu về khối lượng đã được sắp xếp theo thứ tự (Vấn đề Github #3227).
 • Lỗi XSS khi chuyển tải file chỉ báo đã được sửa lại (Vấn đề Github #3210).
 • Unknown khung thời gian 1-phút đã được gỡ bỏ (Vấn đề Github #3207).
 • 1000+ tin nhắn vẽ đã được gỡ bỏ (Vấn đề Github #3158).
 • Đã khắc phục lỗi hiển thị không chính xác trên khung thời gian 60 giây khi thay đổi khung thời gian (Vấn đề Github #3147).
 • Chỉ báo Pivot Points tính toán trên khung giờ và ngày cũng được khắc phục (Vấn đề Github #3144).
 • Đã sửa lại lựa chọn thêm kiểu biểu đồ và khung thời gian vào phần yêu thích (Vấn đề Github #3036).
 • Tải biểu đồ cũng được thay đổi (Vấn đề Github #2999).
 • Đã khắc phục sự cố với hiển thị dữ liệu không chính xác (Vấn đề Github #2665).
 • Đã khắc phục sự cố khiến thanh chuyển đổi khi chuyển đổi timezone & lựa chọn thời gian 00:00 (Vấn đề Github #2652).
 • Giá đóng cửa trước đó đã được gỡ bỏ khỏi menu trên phần thang giá (Vấn đề Github #2643).
 • Đã khắc phục sự số thay đổi mã giao dịch thông qua thư viện API (Vấn đề Github #2581).
 • Đã khắc phục sự cố với khoảng trống dữ liệu vào ngày 31 tháng 12 nếu mã nào đó được giao dịch trong ngày cuối tuần (Vấn đề Github #2581).
 • Các bản dịch tiếng Nga đã được thêm vào trong một vài khung thời gian (Vấn đề Github #2494).
 • Đã khắc phục sự cố với việc gửi tệp thông tin người dùng tạm thời (Vấn đề Github #2484).
 • Đã khắc phục sự cố thường bị xuất hiện biểu đồ cuộn trái (Vấn đề Github #2477).
 • Thêm một tùy chọn để sử dụng kiểu dữ liệu dòng cho ID biểu đồ (Vấn đề Github #2448).
 • Đổi tên thiết lập Fractals của Williams thành các phần dưới và phần trên (Vấn đề Github #2425).
 • Đã điều chỉnh cách thẻ được hiển thị trên thang thời gian (Vấn đề Github #2423).
 • Chuyển đổi mã giao dịch trên biểu đồ đã được sửa (Vấn đề Github #2062).
 • Cố định cách FeatureSet hoạt động khi ẩn / hiển thị thanh công cụ ở bên trái (Vấn đề Github #2036).
 • Đồng bộ hóa yêu cầu dịch (khi tải thư viện) đã được gỡ bỏ (Vấn đề Github #773).
 • Đã điều chỉnh phần ẩn nhã trên khung khi click vào ẩn tất cả các công cụ vẽ (Vấn đề Github #477).
 • Đã thêm vào giá trị mặc định (5) để điểm trên các thanh (Vấn đề Github #3139).
 • Đã điều chỉnh vấn đề các chỉ báo không được thêm vào phần yêu thích (Vấn đề Github #1998).

Có gì mới trong Trading Terminal?

UI

 • Đã thêm tab nhật ký thông báo vào bảng điều khiển phía dưới (Vấn đề Github  #2538) Tất cả các chi tiết liên quan đã được lưu tại một nơi!
 • Thêm tính năng hiển thị độ sâu thị trường (Vấn đề Github  #2316) Bạn có thêm dữ liệu để phân tích thị trường một cách toàn diện theo ý của bạn!
 • Đã thêm phiên bản cập nhật của Danh sách theo dõi (Vấn đề Github  #1697) Bạn có thể lưu nhiều danh sách theo dõi trong Trading Terminal. Điều hướng thông qua các mã giao dịch yêu thích của bạn giờ đây sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết!

Cải thiện

 • Thêm lựa chọn vào lệnh cho các mã giao dịch tiền điện tử (Vấn đề Github #2322).
 • Điều chỉnh các lệnh đang hoạt động có thể thông qua API (Vấn đề Github #3015).
 • Thêm tùy chọn để thay đổi giá trị Không hiển thị thông số xác nhận vào lệnh (Vấn đề Github).
 • Đã thêm liên kết mở mô tả mã giao dịch trong một tab riêng biệt (Vấn đề Github #2021).