November 3, 2020
Tính năng mới của Danh sách theo dõi của TradingView

Cổ phiếu Mỹ, Tiền tệ, Hợp đồng tương lai dầu, và nhiều nữa – mọi thứ trước đây đều ở trong cùng một danh sách.

Càng thêm nhiều mã giao dịch bạn thêm vào, càng khó để quản lý và điều hướng nó.

Để khắc phục điều này, chúng tôi đã thêm vào một công cụ giúp cho bạn tổ chức sắp xếp lại danh sách hiệu quả hơn.

Chia danh sách của bạn thành các phần khác nhau và tiếp tục phân tích, sắp xếp mà không sợ làm lộn xộn các mã giao dịch. Từ bây giờ, việc sắp xếp diễn ra trong các phần này.

Các phần này có thể được đặt tên, di chuyển, hoặc xóa – sẽ không có thật nhiều các mã giao dịch trong cùng một chỗ nữa.

Để thêm các phần vào danh sách:

  1. Mở danh sách yêu cầu
  2. Chọn mã ở trên mà bạn muốn tạo phần riêng
  3. Chuột phải vào nó để mở menu
  4. Chọn Thêm phần trong menu thả xuống

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ