December 9, 2019
Xuất bản chiến lược, kịch bản riêng tư được cập nhật trên TradingView

Chúng tôi đã cung cấp tính năng xuất bản ý tưởng riêng tư và sau một số yêu cầu của các bạn, chúng tôi đã cập nhật tính năng xuất bản riêng tư cho chiến lược kịch bản.

Từ hôm nay, bạn có thể xuất bản các chiến lược riêng tư mà:

  • không hiện lên cho các người dùng khác xem trên trang cá nhân của bạn;
  • không hiển thị trong phần tìm kiếm;
  • không hiển thị trong Thư viện Công khai;
  • không được nằm trong bộ máy tìm kiếm.

Kịch bản riêng tư cho phép bạn kiểm soát chúng khi được chia sẻ cho cộng đồng. Giấu đi hoặc chia sẻ chúng với mioj người bằng đường link. Chỉ cẩn copy đường link và chia sẻ với người bạn muốn.

Khi bạn muốn xuất bản kịch bản riêng tư, chỉ cần chọn phần ổ khóa trong cửa sổ xuất bản:

 

Chúng tôi đã làm nhiều việc để gia tăng giá trị của Thư viện Kịch bản Công khai và không cho xuất bản các kịch bản khong có mô tả cụ thể hay bị trùng. Điều này đôi khi gây ra tranh cãi với các tác giả kịch bản và chúng tôi sẽ sớm xuất bản một bài đăng bổ sung để làm rõ vai trò của chúng tôi về vấn đề này. Trong khi đó, tính năng mới này cung cấp cho bạn khả năng giữ các tập lệnh của bạn ở chế độ riêng tư hoặc được miễn kiểm duyệt. 

Cảm ơn bạn đã lựa chọn TradingView! Hãy luôn gửi cho chúng tôi phản hồi và gợi ý của bạn.

The fastest way to follow markets

Launch Chart