March 3, 2020
Xây dựng Biểu đồ Renko trên OHLC

Chúng tôi đã cập nhật biểu đồ cho phép tạo thanh Renko trên cả OHLC (Open High Low Close).

Làm thế nào để xây dựng thanh Renko trên OHLC?

Thanh là giá mở (giá khi thị trường mở cửa) O. Trong suốt thông tin, có sự biến động về giá, thì giá sẽ từ điểm O sẽ vẽ thân của thanh theo giá tăng hoặc giảm.

Trong suốt quá trình đó, chúng ta sẽ có được sự khác biệt của giá cao nhất (H) và giá thấp nhất (L) sẽ là thanh H-L. Khi mà H-L chạm đến giá trị Box Size,  thân của thanh sẽ không tăng nữa. Thêm vào đó:

  • Nếu giá dao động trong khoảng [L, H], dấu đóng của thanh C sẽ thay đổi;
  • Nếu giá vượt quá [L, H], đóng thanh và xây dựng một thanh mới.

Để thay đổi cách tính các thanh Renko, trước tiên bạn cần thay đổi Nguồn trong Cài đặt người dùng của bạn.

Mặc định, thì các trường này sẽ đặt là Đóng.

Cảm ơn bạn đã đọc về biểu đồ Renko và OHLC. Chúng tôi hy vọng sẽ giúp được các bạn hay sử dụng biểu đồ này và cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn.

The fastest way to follow markets

Launch Chart