December 27, 2018

Giới thiệu phần chọn định dạng ngày tháng

Chúng tôi luôn lắng nghe và đánh giá cao những yêu cầu của người dùng. Chúng tôi nhận thấy những ý kiến phản hồi của người dùng là rất quan trọng vì giúp chúng tôi phát triển những tính năng mới cũng như cải thiện chất lượng cho những tính năng cũ. Một trong những cải tiến đó là định dạng ngày tháng. Thay đổi định dạng ngày tháng đã trở nên dễ dàng cho người dùng. Bạn chỉ cần mở cài đặt biểu đồ và thay đổi định dạng theo như bạn muốn. Những người dùng của chúng tôi tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan đã có thể nhận thấy định dạng ngày tháng đã được thay đổi thành yyyy-mm-dd.    

screenshot-2019-01-15-at-15-58-28

Mở cài đặt biểu đồ và nhấp vào tab Khung giờ/ Khu vực  để thay đổi định dạng ngày tháng. Chỉ cần chọn định dạng bạn muốn và click OK.

tv1Định dạng này sẽ được áp dụng tới tất cả các biểu đồ bạn có nên bạn sẽ không cần phải thay đổi trên từng biểu đồ riêng lẻ.