April 10, 2019

Chọn tên mã giao dịch ngắn hay dài? Hãy chọn dạng bạn thấy tốt nhất!

Trong một số trường hợp, phần mô tả mã giao dịch có thể quá dài, chiếm nhiều diện tích trên biểu đồ. Chúng tôi hiểu rằng điều đó đôi khi có ảnh hưởng không tốt đến công việc của bạn, nên chúng tôi đã thêm tính năng này vào lựa chọn mới trong biểu đồ.

  • Đơn giản bạn chỉ cần mở cài đặt biểu đồ, thông qua biểu tượng bánh xe trên cùng;
  • Mở tab Nền tảng;
  • Trong menu thả xuống hãy chọn một trong số các lựa chọn – Ticker hay là Mô tả.

Cài đặt này sẽ được lưu cho mỗi biểu đồ riêng biệt.

Các phản hồi của bạn luôn được chúng tôi đánh giá cao. Cảm ơn bạn đã chọn TradingView!