December 29, 2020

Signposts trong cửa sổ biểu đồ

Chúng tôi đã thêm công cụ mới cho việc thao tác trong biểu đồ — Signpost. Bạn có thể vẽ ra một số các biển báo trong biểu đồ của mình. Kiểm tra sự xuất bản hoặc để lại ghi chú cho riêng mình để không bị lẫn trong hàng loạt các phân tích rắc rối.

Làm thế nào để thêm Signpost trong biểu đồ?

  • Chọn công cụ Signpost trong panel bên trái dưới phần Công cụ Chú thích.
  • Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn đặt Signpost.
  • Click chuột trái tại đó.
  • Nhập chữ bạn muốn ghi chú lại trong Signpost.

Chúng tôi luôn cố gắng làm việc để cải thiện trải nghiệm người dùng và tạo thêm nhiều tính năng hơn cho các bạn, vì vậy, hãy tiếp tục gửi đến cho chúng tôi các phản hồi và gợi ý của các bạn.

Look first / Then leap

Khởi chạy Biểu đồ