July 23, 2018
Đưa ra ý kiến của bạn! Chúng tôi cần phản hồi về ứng dụng iOS

Như các bạn đã biết, chúng tôi đã có ứng dụng trên iPhone & iPad với hơn 500.000 lượt tải xuống!

Chúng tôi đang muốn được lắng nghe những phản hồi từ người dùng – tính cho đến nay hiện chỉ có 67 đánh giá ở Hoa Kỳ trên tổng số 200 nghìn người dùng đang hoạt động và trong đó có nhiều những đánh giá tiêu cực về ứng dụng này. Điều này là khá phổ biến trong thời gian đầu của vòng đời của tất cả các ứng dụng. Khi chúng tôi xây dựng mẫu đánh giá, với sự trợ giúp của bạn, chúng tôi sẽ có sự hiểu biết chính xác hơn về mức độ hữu ích của ứng dụng của chúng tôi.

Chúng tôi muốn nhận được đánh giá từ tất cả các bạn!

Hãy sử dụng và kiểm tra các ứng dụng đánh giá nó theo mức độ yêu thích của bạn, và để lại một bình luận với ấn tượng của bạn – tốt hoặc xấu. Những nhận xét mang tính xây dựng là rất hữu ích để chúng tôi có thể tiếp tục xây dựng các công cụ tốt nhất cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ lắng nghe những phản hồi và làm tất cả những gì có thể để giải quyết các vấn đề.   

Cách nhanh nhất để theo dõi thị trường

Khởi chạy Biểu đồ