June 21, 2019

TradingView đã khắc phục được vấn đề về thư rác

Chúng tôi đã phát hiện khá nhiều các tin nhắn rác trong phần ý tưởng, bình luận và trò chuyện. Chúng giả mạo là đại diện của các sàn giao dịch điện tử và đề nghị người dùng gửi tiền cho chúng.

Chúng tôi xin lưu ý bạn rằng TradingView hay bất kể đại diện chính thức nào của chúng tôi sẽ không bao giờ đề nghị bạn chuyển tiền để tham gia vào bất cứ hoạt động hoặc việc từ thiện nào.

Chúng tôi đang làm hết sức mình để ngăn chặn các nội dung này và loại bỏ chúng một cách hoàn toàn.

Trong nỗ lực chống lại các tin nhắn rác cũng như bảo vệ người dùng của chúng tôi thì sẽ có một số hạn chế nhất định được áp dụng. Nhưng chúng tôi không muốn việc này có ảnh hưởng đến những người dùng tích cực của chúng tôi. Nếu bạn có nhận thấy bất cứ điều gì gây trở ngại cho trải nghiệm của mình khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi thì xin vui lòng liên hệ tới đội ngũ quản trị.

Cảm ơn bạn đã hiểu và hợp tác.